ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ, ГУМИРАЊЕ ВАЛЦИ И ТРГОВИЈА
english version

 
 
 ТЕХНОГУМА ДООЕЛ е тесно специјализирана за гумирање валци кои наоѓаат широка примена во разни индустриски гранки.

Некои од основните карактеристикки на гумираните валци се:

- тврдина од 20-95 Sh А
- отпорност на влијание на хемиски средства
- отпорнос на абење
- работа во најразлични средини и услови (хемиско-технолошки)
- облогата од гума е отпорна на температура до 250Ц

Во производството на гумената облога на валецот користиме мешавина на база на разни еластомери:

  • NR , EPDM - силикони
  • SBR
  • NBR
  • HNBR
  • NBR/PXC
  • CSM
  • Q
  • CR  

Гумените облоги на ваљаците во зависност од употребените материјали се отпорни на температура од -20 Ц до +250 Ц имаат максимална издржливост до 110КН/м, отпорни се на дејство на киселини, база, најразлични масла, бензин, нафта, кетони и ацетати.


Примената на овие валци во индустријата по гранки е:

ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА
За нанесување на боја, разрибување, влажнење, валци за каширање, лакирање, хотмелт-нанесување и за пластифицирање.


ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА
Распрскувачки валци, регистер, сито валци, водици за фалц, спирала за исправување на набори, водици на хартија, транспортни и прес валци.


ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ
Извлекување на отпремна фолија, влечни валци, преговање, третман на површина, нанесување боја, допрема, ламинирање и каширање.


ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
За хемиски третман, нанесување боја, пеглање, лучни водици за исправување набори.


КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА
За отстранување на вода, за сечење, симнување на месо, за потпирање на брусалици, за обивање, за отстранување на маснотии.


МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
За пац, извлекување, развлекување, нанесување, за отсстранување на масло, за управување, каширање, лакирање и печатење.


ДРВНА ИНДУСТРИЈА
За водење на дрвниот материјал, контактно брусење, потпирање, лепење, нанесување, лакирање.


РУДАРСТВО
Придвижувачи на лента, валци за кочење.


ОСТАНАТИ ИНДУСТРИСКИ ГРАНКИ
Воздушни валци, гравирани валци, валци за преговање, ситотисок валци , ласерски гравирани валци, флексо и слив валци.


ТЕХНОГУМА ДООЕЛ ГИ ВРШИ И СЛЕДНИВЕ УСЛУГИ
Производство и гумирање на комплетни валци.
Поправка на метално јадро.
Балансирање.
Специјална обработка на површината.
Технички совети и консултација кај корисникот.
Лабораториска проверка на влијание на хемикалии.
Организација на превоз до крајниот купувач.

 

Copyright ©2004 Tehnoguma dooel Stip
Designed by MTnet