ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ, ГУМИРАЊЕ ВАЛЦИ И ТРГОВИЈА
english version

 
 
 

 


ТЕХНОГУМА ДООЕЛ во својот производен програм има повеќе видови на производи, како:
ПРЕСУВАНИ ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ
Значаен дел од асортиманот на производите на ТЕХНОГУМА ДООЕЛ се пресуваните гуми кои наоѓаат најразлична примена во индустријата, рударството, бродоградбата и сообраќајот.

Овие делови се со квалитет кој може да издржи најразлични услови на работа и да исполни најразлични барања како висока еластичност, минимална трајна трансформација, максмималчна отпорност на дејство на агресивна средина (масла, мазива, растворувачи, озон, киселина база итн), отпорност на високи и ниски температури, максимална заптивност, отпорност на абење, цепење.

Овие производи се по порачка на купувачот, а на негово барање даваме и извештај за квалитет на производот.


ПОСЕБНА ПРОГРАМА СЕ ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА КАДЕ Е ОСТВАРЕНА ВРСКА ГУМА-МЕТАЛ,ЧЕЛИК, АЛУМИНИУМ, МЕСИНГ, ПОЦИНКОВАН ЛИМ, НИКЕЛ И ДРУГО
Карактеристики и квалитет:

Отпорност на механички влијанија (цепење, свиткување, кинење, аброзија, вибрации) отпорност на атмосферски влијанија, отпорност на влијание на различни хемиски средини (киселина, база, масти, масла, нафтени деривати, различни електролити итн)

Работна температура од -70 Ц до +120 Ц

Тврдина на гума од 40 до 90 СхАИНДУСТРИСКО ГУМИРАЊЕ

Заштитата на металот со гума обезбедува трајност, издржливост и неспоредливо подолг век на траење со што се постига голема заштеда на енергија и време.

ТЕХНОГУМА ДООЕЛ врши обложување на различни садови и изработка на делови од процесна опрема:

 • Обложување различни делови за рударство
 • Обложување на различни садови за хемиската индустрија
 • Обложување на статори и ротори
 • Обложување на циклони и прирубници
 • Изработка на гумени уметоци за циклони

ТЕХНОГУМА ДООЕЛ ПРОИЗВЕДУВА И
 • Гумени делови по специфично барање на купувачот, по однапред зададена мостра
 • Гумици за канализација, со најразлични пречници
Ф 50 Ф 160
Ф 75 Ф 200
Ф 110 Ф 250
Ф 125 Ф 315
 • Гумени бафери
 • Делови од гума по претходно доставен цртеж
 • Сунѓереста гума
 • Меѓугума за вулканизери
 • Заптивни елементи, одбојници
 • Целогумени заптивки, одбојници
 • Гума-текстил заптивки, одбојници
 • Гума-метал заптивки, одбојници
 • Гумени навлаки за сите типови предилици, флаери, растезалки кои се фино брусени, антистатички обработени кои ги задоволуваат најстрогите барања за квалитет и издржливост. Овие навлаки можат да бидат бесконечни или затворени за брза промена на машината и се изработуваат во различни димензии.

 
 
 
 

Copyright ©2004 Tehnoguma dooel Stip
Designed by MTnet